§ Dane osobowe i pliki cookies 

1. Właściciel przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówienia. 

2. Właściciel może przetwarzać dane osobowe Klientów również w innym celu niż  realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Klienta. 

3. Właściciel gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych. 

4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed  dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

5. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania uzupełnienia,  uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich  przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub  zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla  którego zostały zebrane. 

6. Właściciel wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe,  przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie).  Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

7. Właściciel przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie  uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu  zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Sklepu. 

8. Właściciel informuje Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki  internetowej, która uniemożliwi przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym  Klienta. 

9. Właściciel wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu  przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy  służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu  operacyjnego, z którego korzysta Klient. 

10. Właściciel informuje, że dostępna jest polityka prywatności i plików cookies. 

11. Administratorem twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych  osobowych jest KM CLEANING Klaudia Mierzwa

12. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych 

wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych

13. Uprawnienia. 

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem  Twoich danych osobowych: 

• 1) prawo dostępu do danych osobowych, 

• 2) prawo do sprostowania danych osobowych, 

• 3) prawo do usunięcia danych osobowych, 

• 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• 5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, • 6) prawo do przenoszenia danych, 

• 7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

• 8) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową  zgodę wyraziłeś. 

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za  potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą  przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych  osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych  operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych  operacji uprawnienia. 

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli  uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia 

przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu  nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym,  jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że  wyślesz wiadomość na adres e-mail: Kontakt@km-cleaning.pl

Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco  przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz  wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich  danych osobowych.

14. Bezpieczeństwo.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy  podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych  przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą  starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego  nieupoważnione. 

15. Odbiorcy danych. Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców,  czyli podmiotów, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu  na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień w sklepie internetowym. 

1. https://km-cleaning.pl/ – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, 

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują  stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych  wymaganych przez przepisy prawa. 

16. „W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).”.